KONTAKT

Har du frågor eller synpunkter angående hela handelsplatsen?

Handelsplatsen förvaltas av Newsec Asset Management.

Kontakta Sebastian Hertzberg:
E-post: Sebastian.Hertzberg@newsec.se
Tel: 08-558 05 000
Mobil: 0707-72 90 84

Har du frågor angående någon av våra butiker?

Se respektive kontaktinformation under Butiker & Service.