KONTAKT

Har du frågor eller synpunkter angående hela handelsplatsen?

Handelsplatsen förvaltas av Newsec Asset Management.

Kontakta Mathias Lindeberg:
E-post: mathias.lindeberg@newsec.se
Tel: 08-558 05 000
Mobil: 073-944 42 06

Har du frågor angående någon av våra butiker?

Se respektive kontaktinformation under Butiker & Service.